Logotype Çeşitleri

Bilinen Bir Harf Karakterinde Çeşitli Değişiklikler (Deformasyonlar) Yaparak
Elde Edilen Logotype’lar
Harflerde yapılacak deformasyonları harfleri birbirine yaklaştırmakla, yapıştırmakla
ya da aşırı açmakla, harflerde renk ve biçim farklılıkları yaratmakla, harflerin uzantılarında
aşağı-yukarı uzatmalarla, sözcükleri bölmekle, onları alt alta veya yan yana farklı renklerde
yerleştirmekle yapmak mümkündür.

Bilinen bir yazı karakterinde değişiklik yapılarak elde edilmiş logotype.

Bilinen bir yazı karakterinde değişiklik yapılarak elde edilmiş logotype.

Yazıya, soyut ya da somut unsurlar ekleyerek elde edilen logotype’lar:
Firma veya ürünün özüne uygun simgesel öğeler eklenebildiği gibi yazının
bütünlüğünü bozmayan çizgi ve lekelere de yer verilebilir.


Yazıya somut unsurlar eklenerek elde edilmiş bir logotype.

Yazıya somut unsurlar eklenerek elde edilmiş bir logotype.

Yeni Bir Yazı Türü Yaratarak Elde Edilen Logotype’lar
Her yazı karakterinde harflerin ortak özellikleri vardır. Örneğin italik olanlar belli
açıda sağa yatık yazılır. Bu karakterde bir harf dik yazılsa bütünlük bozulur. Yeni bir yazı
türü yaratırken de harfler arası uyuma dikkat etmek gerekir. Ayrıca yazılan sözcük
okunabilmelidir. Özgünlük, anlaşılmazlık demek değildir.
Yeni bir yazı türü yaratarak elde edilen logotype için örnek.

Logotype : Firma veya marka isminin yazı formundan başlanarak hazırlanmış, fontların değişik yapılara dönüştürülmesi ile oluşmuş logodur.

Logo bir markanın ismini yansıtan harf ve resimsel ögelerin bir arada yer aldığı görüntülerdir. Logo amblem gibi marka kimliğini yansıtarak benzer olarak marka ismini de kapsamaktadır. Logoda kullanılan fontun marka kimliğine uygun olması en önemli unsurlardandır. Başlangıç olarak dikkat edilmesi gereken unsurların başında minumum seviyede renk ve geçişsiz renkler kullanılması gelmektedir. Logonun baskı ortamlarında bozulmadan kullanılabilir olması gerekmektedir.

Bir başka ifadeyle özgün, farklı ve farklılık uyandırabilecek görsel algıyı da içerisinde taşımaktadır. Aksi taktirde sıradan bir type görünümü ile oluşturulmuş marka ismi olmaktadır. Günümüzdeki büyük firma markaları incelediğimizde Logonun kullanım oranının logotype tasarımına oranla daha yüksek olduğunu görmekteyiz.

Kurumsal kimlik tasarımının belkemiği olan Logo tasarımı ve logotype  bir şirket veya ürün için büyük önem taşır, bu açıdan şirketi ya da ürünü yansıtması çok önemlidir. Logotype ise genellikle kurumun isminden oluşan logodaki yazılı kısmı ifade eder ve tipografiden oluşur. Logo firmanızın tarzıdır ve özgün olması gerektiğini belirtmiştik.

    Yorum bırakın