Tipografi ve okunabilirlik

Okunaklılık, Okunabilirlik çoğu zaman aralarında bir fark yokmuş gibi algılanan, okunabilirlik ve okunaklılık kavramlarını, biraz da Dan Friedman’ a dayanarak iki farklı kavram olarak incelemek istiyorum. Postmodern grafik tasarımın öncülerinden Dan Friedman okunaklılığı etkili, açık seçik ve yalın ifadenin özelliği, okunabilirliği ise okurken ilgi ve zevk uyandıran, aklı uyaran özellikler olarak tanymlıyor(14). Genel olarak okunaklılığı iletişim işlevini yerine getirme, okunabilirliği …

Devamı