DHTML nedir? DHTML ne değildir?

DHTML nedir?

 • Belirli teknolojilerin birbirleriyle dayanışma içinde kullanıldığı bir yöntem’dir.
 • Geleneksel HTML sayfalarına görsel ve işlevsel açıdan zenginlik katan bir metoddur.
 • Bizzat normal HTML sayfalarına eklenirler.
 • Kullanıcı-tarafı teknolojilerini (HTML, CSS ve JavaScript) kullanır.
 • Tarayıcı-özgün çalışır.
 • Henüz yeni web standartı olmuş bir teknolojidir.
 • Bedavadır.

DHTML ne değildir?

 • Kendine özgü bütünlüğü ve kuralları olan bir kodlama ya da program dili değildir.
 • HTML’in bir alternatifi değildir.
 • Sunucu-tarafı teknolojisi değildir.
 • Eski model web tarayıcılarının da halen kullanıldığını düşünürsek her tarayıcıda aynı şekilde çalışan bağımsız bir uygulama değildir.
 • Geliştirme ve çalıştırma için ekstra bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Hiç ir firmanın tekelinde değildir.

DHTML iki büyük tarayıcı üreticisi olan Microsoft ve Netscape’in versiyon 4 tarayıcıları ile bizleri tanıştırdıkları ve daha sonraki sürümlerinde de destekledikleri ve World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından artık bir web standartı olarak kabul gören teknolojiye verilen isimdir.

Çoğu kişinin ismine bakarak HTML’in bir alternatifi olduğunu sanmasının aksine DHTML aslında soyut bir kavramdan başka bir şey değildir! Yani kendi içinde bütünlüğü ve kuralları olan HTML gibi bir kodlama (mark-up) dili ya da JavaScript gibi bir program dili değildir. Tamamen farklı kullanıcı-tarafı teknolojileri olan HTML, CSS ve JavaScript’in belirli bir anlamda ve birbirleriyle dayanışma içerisinde kullanıldığı bir ‘yöntem’den başka bir şey değildir. Dolayısı ile DHTML teknolojisi diye hitap edilen sanal kavram aslında DHTML metodunun kullandığı HTML, CSS ve JavaScript teknolojilerinin bütününe verilen addır. Bu teknolojilerin her biri farklı bir amaç doğrultusunda geliştirilmiş ve birbirinden farklı konularda güçleri olan web standartlarıdırlar. DHTML ile yapmaya çalıştığımız iş ise bu teknolojilerin her birini özgün bir şekilde birbirleriyle etkileşim içerisinde kullanarak, web sayfaları üzerinde, bu teknolojilerin sahip oldukları güçlerin bileşkesinden dahi daha büyük bir kontrol gücü oluşturmaktır.

  Yorum bırakın